Z.P.H.U. DREWNEX

 

Wojciech Ryguła

ul. Paprotek 47, 43-190 Mikołów

NIP: 6350011119


Transport

ogólny transport@drewnex.info 
tel. 32 790 55 80

 

Spedycja i Logistyka

ogólny: biuro@drewnex.info
tel. 32 790 55 80; 32 461 00 31; 32 790 55 62,32 461 00 29,  fax 32 707 10 76

 • Anna Ogierman a.ogierman@drewnex.info tel. 517 287 574
  32 790 55 62 wew. 19
  specjalność: A, CZ, SK, GB, IR, CH, ponad gabaryty
   
 • Karolina Ptak k.ptak@drewnex.info tel. 574 668 300
  32 461 00 31 wew. 14
  specjalność: B, NL, DK, S, FIN, N, ładunki niestandardowe

 • Agnieszka Gawrońska a.gawronska@drewnex.infotel. 530 993 166
  32 790 55 62 wew. 18
  specjalność: UK, UA, F, E, B, SI, transport drobnicowy

 

Dyrektor d/s sprzedaży Gabriela Wyleżuch-Ryguła g.rygula@drewnex.info


Ubezpieczenia oraz Wirtualne Biuro

g.rygula@drewnex.info tel. 510 305 510
32 790 55 80 wew. 20